Om forsøget

Status på indsamlingen (218 husstande, januar-marts)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
Marts 2 2.220 880 440 380 3.920
Marts 1 2.080 900 360 140 3.480
Februar 1.940 1.080 360 160 3.540
Januar 2.400 1.260 440 180 4.280

Status på indsamlingen (180 husstande, december)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
December 2.120 780 260 120 3.280

Status på indsamlingen (100 husstande, oktober-november)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
November 1.260 520 260 120 2.160
Oktober 1.380 620 350 150 2.500
SAMLET: 3.040 1.140 610 270 4.660

Status på indsamlingen (50 husstande, juli-september 2011)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
September 590 240 130 60 1.020
August 544 313 65 52 974
 Juli 528 340 26 54 948
SAMLET: 1.662 893 221 166 2.942

Baggrund for forsøgsordningen
Den nye Madam Skrald genbrugsbeholder skal hjælpe med at gøre affaldssortering nemt og effektivt. Du kan læse mere om Madam Skrald ordningen i brochuren her. I beholderen sorteres glas, papir, metal og plast i fire rum, to store til glas og papir, og to små til metal og plast. Du kan se sorteringsvejledningen her. Når beholderen tømmes, gøres det i en specialdesignet 4-kamret renovationsbil, så affaldet ikke blandes sammen.

I forsøgsperioden testes blandt andet, om alt skraldet kan genanvendes. For eksempel undersøges muligheden for at genanvende både hård og blød plast, hvor man i dag kun genanvender den hårde plast. Skulle det vise sig umuligt at afsætte det bløde plast, vil vi ændre på ordningen, så det kun er den hårde plast der skal lægges i Madam Skrald. I forsøgsperioden kan det derfor forekomme, at dele af affaldet blive sendt til almindelig forbrænding, hvis det viser sig at være uegnet som genbrugsmateriale.

Om Madam Skrald beholderen
Som sagt rummer Madam Skrald fire rum, to store og to små. I de to store sorteres glas og papir, og i de to små sorteres metal og plast.

I forsøgsperioden testes tre forskellige beholdere, to på 370 l med to forskellige inddelinger og én på 240 l. De to forskellige inddelinger på den store beholder er henholdsvis en lige inddeling og en skæv inddeling. Den lige inddeling er afprøvet og gennemtestet, hvorimod den skæve inddeling endnu er i prototype.

Skæv inddeling

Madam Skrald

Lige inddeling

Vi undersøger om den skæve inddeling kan være en mulighed af flere grunde. Vi har valgt at glas skal være ved siden af papir for at få en ligevægt på beholderen når den er fuld, dette er for renovationsmedarbejderens arbejdsmiljø. I den lige inddeling giver dette lige meget plads til glas og papir, men det er sjældent at en husstand har lige så meget glas som papir, samtidig med at kammeret til plast måske bliver for lille. Ved at ændre på inddelingen, kan disse problemer måske mindskes.

På beholderen står der, hvilken side der skal vende ud mod vejen når den skal tømmes. Det skyldes, at arbejdet med tømningen gøres noget lettere for skraldemanden, hvis han hurtigt kan få fat i håndtaget og ikke skal vippe og dreje beholderen først. Husk derfor at stille beholderen med håndtaget ud imod vejen når den skal tømmes – så hjælper du med at sikre skraldmandens arbejdsmiljø.

Om renovationsbilen
Renovationsbilen der bruges til at indsamle affaldet fra Madam Skrald beholderen er specielt designet til netop dette formål. Som du kan se på billedet har den fire separate kamre, så affaldet ikke blandes sammen når den tømmes.

Kamrene har forskellig størrelse, alt efter hvor store rummene er i beholderen og hvor meget affaldet kan komprimeres.

Hvert kammer har en komprimator, så der kan være mest muligt i bilen. Madam Skrald beholderen tømmes i et løft, ved at de to små rum i beholderen løftes op i de øverste kamre, samtidig med at de store rum tømmes i de nederste kamre.

Påsætning af beholderen på renovationsbilen er afstemt sådan, at der ikke kommer f.eks. glas over i papirkammeret.

2 svar til Om forsøget

  1. Lillian Jespersen siger:

    Det ville være mindst lige så interessant at kunne følge mængderne per husstand frem for de samlede mængder, kunne I ikke lave regnestykket og præsentere det sammen med totalerne? Mængderne per husstand skulle jo helst stige i takt med at man bliver bedre og mere rutineret i at sortere, mens der modsat kunne være en risiko for at den falder hvis engagementet daler med tiden.

    • madamskrald siger:

      Tak for dit forslag. Det vil vi bestemt tage til efterretning og vil fremover, når vi præsenterer tømningstal fra april, lave denne udregning som supplement. Fra april vil vi iøvrigt lægge tømmetal på herlev.dk/madamskrald, da ordningen til den tid er i drift og omfatter 9 ud af 10 villaer i hele kommunen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s