Arkiv

Her kan du læse alle tidligere indlæg på madamskrald.dk:

Status på indsamlingen 1. og 2. marts (218 husstande)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder i kg
Marts 2.080 900 360 140  3.480

 Husk afsluttende evalueringsmøde

Tirsdag den 27. marts kl. 17.30-19.30 er alle I, der har været en del af forsøget, inviteret til afsluttende evalueringsmøde i Medborgerhuset. Vi glæder os til at høre ris og ros om jeres oplevelse af at deltage i forsøgsperioden. Samtidig vil vi gerne høre bud på jeres rolle, når ordningen træder i kraft. Tilmelding: madamskrald@herlev.dk eller tlf. 4452 6456

Husk rundvisning den 28. februar

Rundvisning på VestforbrændingDer er fortsat ledige pladser til rundvisningen Rundvisning på Vestforbrændingpå Vestforbrænding den 28. februar fra kl. 16.45, hvor du kan opleve de fascinerende forbrændingsovne og se en film om tømning af din Madam Skrald, efterfulgt af en sandwich. Skriv til os på e-mailadressen madamskrald@herlev.dk og tilmeld dig senest fredag den 24. februar kl. 12.

 

Status for februar

Status på indsamlingen (218 husstande, februar)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder i kg
Februar 1.940 1.080 360 160 3.540
Husk, at du altid kan finde de samlede tal for ordningen her.
 

I uge 6 udsendte vi Statusbrev for februar. Her opfordrede vi dig til at evaluere ordningen på forskellig vis, alt efter hvornår du er kommet med. Vær opmærksom på, at vi skal have din evaluering senest den 20. februar, hvis dine erfaringer skal have indflydelse på den endelige udformning af ordningen. Du er også meget velkommen til at benytte vores nye Evalueringsforum her på siden.

Som opfølgning på succesen med rundvisninger inviterer vi til en ekstra rundvisning på Vestforbrænding den 28. februar kl. 16.45-19, for de der gerne vil ‘følge Madam Skrald til dørs’. Du kan tilmelde dig på madamskrald@herlev.dk, eller ringe til 4452 6456 – der er stadig ledige pladser.

Derudover inviterer vi til et afsluttende møde i Medborgerhuset den 27. marts kl. 17.30-19.30, hvor vi vil samle op på, hvordan det har været at deltage i en forsøgsordning med Herlev Kommune. Borgmester Thomas Gyldal Petersen, deltager i ordningen siden december, kigger også forbi for at sige tak for indsatsen. Du kan tilmelde dig på madamskrald@herlev.dk, eller ringe til 4452 6456.

I den kommende tid sker der følgende ændringer i ordningen:

  • lågene på beholderne udskiftes,
  • alle grønne beholdere udskiftes med en grå,
  • ny trehjulet model afprøves på udvalgte 240 l beholdere (de små).

Seneste nyt – januar

Forsøgsordningen med Madam Skrald blev lørdag d. 14. januar omtalt i en halv sides artikel i Politiken. Journalist Ellen Ø. Andersen besøgte først rådhuset til en snak med Jesper Raad Petersen og Dorte Hvid-Jacobsen om den nye ordning. Derefter var de på besøg hos Familien Flenskov i grundejerforeningen Køllegård, der kom med i ordningen i november sidste år. Familien sorterede i forvejen til genbrug men synes, at det er lettere at smide til genbrug i den nye Madam Skrald end at samle i poser til storskraldsbilen eller til genbrugsstationen. Grundejerforeningens formand Per Juul Hansen viste også sin Madam Skrald beholder frem og synes, det er en fin ordning.

Status på indsamlingen (218 husstande, januar)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
Januar 2.400 1.260 440 180 4.280

Du kan altid finde de samlede tal på siden Om forsøget.

Husk: Lokalt informationsmøde for Køllegård

Posted on 4. januar 2012 by

Torsdag d. 12. januar kl. 17-18 har du en lokal mulighed for at stille spørgsmål eller få mere information om Madam Skrald, hvis du bor i grundejerforeningen Køllegård.

Du er velkommen til at møde op hos Johnni Yndal på Tokkerupvej 10, hvor 2 medarbejdere fra Herlev Kommune vil være til stede og svare på dine spørgsmål vedrørende Madam Skrald ordningen.

Seneste nyt – december

Posted on 19. december 2011 by

Nyeste omtale
I Grundejerforeningen Højergaard er flere beboere tilmeldt Madam Skrald ordningen. I bladet “Højergaard Orientering” skriver Torben Juhl om ambassadøren Hanne Holm og hendes erfaringer med ordningen. Læs Højergaard Orientering, 11. Årgang, nr. 4 – December 2011.Vi beklager den dårlige billedkvalitet i gengivelsen. 

Forsøgsordningen i Herlev gav også omtale i forbrugermagasinet TÆNK, hvor decembernummeret blandt andet omhandler affaldets vej fra “vugge til vugge” – det vil sige med optimal genanvendelse af ressourcerne. Her besøgte journalist Astrid Lærke Rantorp ambassadørerne Karin Toxværd og Bjørn Grønlund, hvis venner måske i starten syntes de var lidt ‘hellige’, men nu godt kan blive lidt misundelige på den praktiske ordning. Du læse decemberudgaven af TÆNK her.

Status på indsamlingen (180 husstande, december)

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder  i kg
December 2.120 780 260 120 3.280


Sms-service
Har du tilmeldt dig sms-service, men fik ikke en sms ved sidste tømningsdato? Flere med 240 l beholdere er desværre røget ud af sms-systemet. Derfor bedes du tilmelde dig igen, hvis du ikke har modtaget en sms som forventet ved sidste tømning. Tilmeld dig sms-service her.

Glædelig jul

Posted on 22. december 2011

Vi har fået flere henvendelser om, hvorvidt gavepapir og gavebånd kan lægges i Madam Skrald. I må gerne putte gavepapir i papirrummet, men gavebånd hører til i dagrenovationen, da gavebånd kan være blandede materialer.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Levering af beholdere til Køllegård

Grundejerforening Køllegård skulle nu have fået leveret deres Madam Skrald beholdere. Tømning vil ske som planlagt i denne uge. Vi beklager den sene levering af beholderne.

Seneste nyt – november

Den 17. november inviterede vi til rundvisning og statusmøde på Vestforbrænding, hvor 49 personer deltog – se billeder fra den første rundvisning her. Samtidig var der premiere på Vestforbrændings film om Madam Skrald. De seneste tal for indsamlingen i november blev præsenteret, og kan også findes på siden Om forsøget:

STATUS Papir Glas Plast Metal Mængder i kg
November 1.260 520 260 120 2.160

Vi har længe lovet at lægge billeder fra fyraftensmødet i september på bloggen, og de er nu tilgængelige. Faktisk har vi oprettet et helt område for billeder fra projektet, inklusiv billeder af andres indendørs sorteringsløsninger til inspiration. Hvis du har lyst til at læse presseomtale af projektet, samler vi det fremover også på madamskrald.dk.

Afhentningskalenderen er nu online

Flere har efterspurgt en afhentningskalender på hjemmesiden. Derfor har vi nu lavet en sektion, hvor du kan se, om din vej – også fremadrettet – får tømt beholderen torsdag eller fredag, samt præcise datoer for tømninger frem til og med marts.

Se afhentningskalenderen.

Flere ambassadører har betydet større mængder i oktober

Tallene for oktober er kommet ind, og viser tydeligt, at dobbelt så mange husstande som tidligere nu sorterer. Ialt er indsamlet 2.500 kg affald. Du kan se hvordan tallene fordeler sig her.

Billede fra tømning i oktober

Status på indsamling

Der er kommet nye tal for indsamlingen i september, hvor I har sorteret endnu mere end i juli og august.

September Papir Glas Plast Metal IALT
Mængder i kg 590 240 130 60 1.020

Du kan altid finde de samlede tal på siden Om forsøget.

Opsamling på fyraftensmøde

Den 8. september var der fyraftensmøde med deltagelse af både nye og ’gamle’ ambassadører. Det blev en aften med stærkt fremmøde og god dialog fra start til slut, og vi siger tak til alle som deltog, børn som voksne. Se udvalgte billeder fra aftenen.

Aftenen startede med en orientering om status på projektet, med de seneste tal for sortering og opsummering af, hvilke ændringer der er lavet siden ordningens start. Kort fortalt er det gået rigtig godt med sorteringen, trods fejlsortering af pap og karton som papir. På grund af store mængder sorteret plast har plast og glas byttet rum, så plast nu har et stort rum, glas et lille.

Det nye informationsmateriale har fået nye billeder

Og i det nye informationsmateriale afspejler billederne i højere grad materialernes udseende, så det ikke ligner, at tingene skal skylles helt rene med vand og sæbe.

Indsamlede mængder i juli og august blandt de første 50 familier:

Materialer Indsamlet i juli (kg) Indsamlet i august (kg) Gennemsnit pr. måned (kg) CO2 reduktion, hvis 5.000 sorterer i et år (ton)
Papir 528 544 536 1.560
Glas 340 313 326 102
Plast 26* 65 45 102
Metal 54 52 53 72
IALT 948 kg 974 kg 960 kg 1.836 ton

*Skyldes problemer med nedfalden plast i bilen.

Efter orienteringen fik ambassadørerne ordet. På alle borde lå spørgsmål til gruppediskussion, og papir til at notere de gode ideer. Blandt mange gode input nævnte flere, at ambassadørerne fremadrettet kan være med til at introducere ordningen i lokalområdet, for eksempel ved åbent hus, vejmøder, ’Buddy-ordning’ og vidensdeling med naboer og venner.

Det blev foreslået, at det fremadrettet vises, hvad man må og ikke må sortere, at der vises forslag til indendørs opbevaring – måske en mini-Madam Skrald – og at det tydeliggøres, hvad man helt konkret får ud af sorteringen som skatteborger og som kommune. For at motivere til sortering kan man måske ’konkurrere’ med andre – eller hinanden – om sortering, og skolerne kan involveres i oplysningsarbejdet. Endelig blev der mindet om, at kørestolsbrugere, børn og ikke-dansksprogede også skal tilgodeses i den endelige ordning, ligesom der på forhånd skal informeres om beholderens størrelse og de praktiske forhold.

Vi siger tak til alle som deltog, og vil tage jeres ideer med i overvejelserne om det videre forløb. Har du spørgsmål eller gode ideer, men kunne ikke deltage på mødet? Skriv et indlæg eller send en mail til madamskrald@herlev.dk<

Omtale i Herlev Bladet

Leveringen af Madam Skrald beholdere til de nye ambassadører i ordningen er i Herlev Bladet i denne uge. Du kan læse artiklen her: Herlev Bladet 14. september 2011.

Levering af beholdere til nye ambassadører

I materialet til nye ambassadører står der, at Madam Skrald beholderne leveres i uge 36. Leveringen er dog blevet en smule forsinket, og beholderne forventes i stedet at blive kørt ud i starten af uge 37 (mandag eller tirsdag). Har du spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at skrive til os på madamskrald@herlev.dk.

Fyraftensmøde torsdag den 8. september 17-19

Posted on 25. august 2011

Alle deltagere i forsøgsordningen modtager inden længe en invitation til fyraftensmøde i medborgerhuset torsdag den 8. september kl. 17-19, så hold øje med din postkasse.

Til mødet orienteres blandt andet om status på forsøgsordningen, og ambassadørernes rolle diskuteres. Der afsluttes med en bid mad.

Program
17:00      Velkommen
17:15       Status på forsøgsordningen – foreløbige erfaringer
17:35       Ambassadør 2012 – hvordan udnytter vi bedst erfaringerne fra
                 forsøgsordningen fremover? Diskussion i grupper
18:20       Opsamling
18:30       Sandwich/pizza og erfaringsudveksling
19:00       Farvel og tak

Du bedes tilmelde dig og din familie på madamskrald@herlev.dk, eller ringe til 4452 6442. Tilmelding senest den 2. september, af hensyn til bestilling af mad.

VIGTIGT NYT: Plast og glas bytter plads

Posted on 18. august 2011

I forbindelse med Madam Skrald forsøgsordningen aflægger vi for tiden besøg hos alle der deltager i ordningen, for at høre hvordan det går.

Allerede ved næste tømning fredag den 19. august, sker der en ændring på baggrund af jeres tilbagemeldinger. Vi har fået mange tilbagemeldinger om, at rummet til plast er for lille, og flere siger samtidig, at rummet til glas ikke bliver fyldt op. Derfor vælger vi nu at bytte om på, hvad der skal i de to rum. Plast, der før skulle i et lille rum, skal fremover i det store rum. Glas, der før skulle i det store rum, skal nu i det lille rum.

Det skal du gøre
Ændringen sker fra næste tømning, hvor vi samtidig sætter nye mærkater på din Madam Skrald beholder. Du skal altså sortere som hidtil frem til fredag den 19. august. Først når beholderen er tømt og rummene har fået nye mærkater, skal du til at sortere efter den nye inddeling, som også vil fremgå af mærkaterne.

Den nye inddeling:

Se den nye inddeling

Sms-service fungerer igen

Posted on 4. august 2011

Fejl på sms-servicenFlere brugere har oplevet fejl på vores sms-service, når de har forsøgt at tilmelde sig. Problemet er nu udbedret, og du kan tilmelde dig her.

Husk, at du kan tilmelde flere til sms-service på adressen.

Status på første tømning

Posted on 4. august 2011

Efter tømningen den 22. juli er vi nu ved at ‘dykke ned’ i bunkerne med de 960 kg sorteret affald, for at se hvad I har sorteret og hvordan. Når der foreligger et endeligt resultat vil I få en tilbagemelding.

I mellemtiden kan I her se den seneste omtale af forsøgsordningen i Herlevbladet den 27. juni 2011 og på TV2 Lorry  den 2. august. I udsendelsen kalder TV2 Lorry bilen for Madam Skrald og siger at de 960 kg blev indsamlet på en uge – det er ikke helt korrekt. 960 kg er dog et rigtig flot resultat, også på en måned.

Spørgsmål om genbrug

Posted on 27. juli 2011

Vi har fået en del spørgsmål om, hvordan poser som ikke er gennemsigtige – fx fryseposer, nøddeblandinger m.m. – skal sorteres, da det virker som en blanding mellem plast og metal.

Svaret er, at disse poser – og faktisk også juice- og mælkekartoner – skal i den almindelige skraldespand. Materialet er nemlig et blandingsprodukt, og derfor kan det ikke umiddelbart genbruges.

960 kg til genbrug i Madam Skrald

Posted on 26. juli 2011

Fredag d. 22. juli var første tømmedag for de 50 ambassadørfamilier i forsøgsordningen. Flere borgere samt Herlev Bladet, TV2 Lorry og P4 kom hen til kantstenen, for at få en snak om Madam Skrald og se hvordan en tømning foregår i den firkamrede renovationsbil.

Efter de 50 tømninger blev affaldet vejet og tømt i fire separate bunker. Samlet set blev der indsamlet 960 kg genbrug ved første tømning.

Nu skal det indsamlede affald undersøges, så vi kan få et billede af hvad der er kommet i, og lige så vigtigt om der er noget affald vi savner.

Hvad med pappet?

Posted on 21. juli 2011

Torsdag d. 14. juli besøgte vi én af ambassadørerne, Elsebeth Jensen. Elsebeth fortalte, at hun er glad og tilfreds med den, men at der mangler noget: “Hvor skal jeg gøre af mit pap?” spørger Elsebeth. Det er input som dette fra Elsebeth og de øvrige ambassadører som vi får i denne og den kommende måned. Der besøger vi nemlig alle ambassadørerne for at få alle de gode input om Madam Skrald, så ordningen bliver tilpasset borgernes behov. Spørgsmålet om pappet er kommet fra flere borgere, men indtil videre skal Elsebeth og de andre fortsat aflevere det til storskraldsordningen.

Omtale i Herlev Bladet 13. juli

Posted on 14. juli 2011

Klik på billedet for læsbar tekst.

Farvel affald – goddag genbrug

Posted on 12. juli 2011

Du har lagt dit affald i Madam Skrald og renovationsbilen kommer for at tømme den. Men hvad sker der så med dit affald og hvor bliver det kørt hen?

I forsøgsperioden kører renovationsbilen til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund, hvor alle fire affaldstyper bliver vejet, så vi ved, hvor meget vi får samlet ind til genbrug. Affaldet læsses af i 4 bunker, hvor vi kigger nærmere på sammensætningen af affaldet. Dette gør vi for at se, om vi får det affald ind vi gerne vil have, om der er fejlsorteringer imellem og om der er noget, vi skal gøre mere ud af at informere om.

Under forsøgsperioden kigger vi ligeledes nærmere på mulighederne for at afsætte affaldet til genbrug. Derfor inviterer vi afsætningsfirmaer på besøg i Frederikssund, hvor de får lejlighed til at kigge på de fire typer affald.

Læs mere

Få en sms dagen før tømning

Posted on 8. juli 2011

Hvis du gerne vil huskes på, hvornår din Madam Skrald skal sættes ud, kan du nu tilmelde dig sms-service, så du modtager en sms dagen før Madam Skrald tømmes. Ved at klikke her bliver du taget til en ny side, hvor du ved at indtaste din adresse, kan tilmelde dig.

Ved at klikke på mobilikonet under tømmekalender, og følge instruktionerne vil du fremover blive mindet om tømning ved at modtage en sms.

Vi forbedrer indsats og låg

Posted on 4. juli 2011

Hvis du er én af dem, der har modtaget en beholder med “skæv inddeling”, har du måske tænkt over, at indsatsen i din Madam Skrald sidder lidt løst? Det skyldes, at vi under forsøgsperioden afprøver udformningen af Madam Skrald. Den løse indsats og låget er derfor en prototype og ikke det endelige design. Når ordningen kommer til at inkludere alle haveboliger i Herlev til næste år, så vil både indsats og låg blive udskiftet med noget der ligner meget, men passer bedre til genbrugsbeholderen. Det kommer ikke til at påvirke din affaldssortering.

Så er Madam Skrald kommet

Posted on 28. juni 2011

De første 50 ambassadørfamilier får i disse dage deres Madam Skrald leveret. Her er det Jimmy og Karen Rohr Warming med børnene Frida og Axel fra Havlykkevej, der netop har modtaget beholderen.

 

Velkommen til madamskrald.dk

Posted on 19. maj 2011

Over hundrede frivillige ambassadører har meldt sig til at sortere glas, papir, metal og plast i en ”Madam Skrald” genbrugsbeholder, der fungerer som supplement til de almindelige dagrenovationsbeholdere. De første halvtreds ambassadører modtager en Madam Skrald i perioden 27.-29. juni, og til august starter endnu halvtreds husstande med at sortere. Endnu er der kun tale om en forsøgsordning, men omkring april 2012 inkluderes alle husstande i Herlev kommune med hus og have.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s